TEATED

* Eesti Apteekrite Liit jälgib tähelepanelikult apteegireformi ümber toimuvat. EAL ja EPK on kohtunud kõigi Riigikogu fraktsioonide esindajatega ning selgitanud reformi sisu ning vajalikkust.

* Apteekrite Liit esitas 22.08.2019 Sotsiaalministeeriumile seisukohad abivahendite määruse muutmise eelnõule. Seisukohad

* Apteekrite Liit esitas 09.08.2019 Sotsiaalministeeriumile seisukohad ravimiseaduse muutmise eelnõule. Seisukohad

* Apteekrite Liit esitas Sotsiaalministeeriumile omad ettepanekud apteekrite lähtetoetuse korra muutmiseks. Ettepanekud

* 8. mail toimub Tallinnas Rahvusraamatukogus Apteekrite Liidu koolitus-infopäev. Programm

* 30. mail toimub Tallinnas EPK ja MU konverents "Geneerilised ravimid". Kutse

* 13. aprillil toimub Kaunases (Leedu) BaltPharm Forum. Programm

* 22. märtsil toimus Tallinnas Rahvusraamatukogus põnev innovatsioonikonverents. Programm

* 26. veebruaril toimub Tartus motiveeriva intervjueerimise jätkukoolitus (jätk 30.10.2018 koolitusele).Kutse

* 19. ja 21. veebruaril toimuvad Apteegiteenuse kvaliteedijuhist tutvustavad seminarid.Kutse

* Olete oodatud tellima ajakirja "Eesti Rohuteadlane" 2019. aastaks. Tellimislehte saab saata ka kodulehelt Eesti Rohuteadlase tellimiste rubriigist.

* Apteekrite Liit saatis Tallinna abilinnapeale ülevaate apteegiteenuse olukorrast Tallinnas. Pöördumine

* 25. oktoobril toimus Apteegiteenuse kvaliteedijuhise töögrupi koosolek. Töögrupp teeb ettevalmistusi 2019. aastal toimuvaks kvaliteedihindamiseks ja kutsub kõiki apteeke-haruapteeke enesehindamisel osalema.

* Loengutevahelisel ajal on hea oma teadmisi täiendada e-koolitusel. Loengud

* 29. mail tegi Riigikohus lahendid apteekide "kolimise" õiguspärasuse osas ja leidis, et Ravimiamet on proviisori enamusosaluseta apteekide "kolimise" ja uute haruapteekide asutamise lubamisel eksinud. Teade

* 7. aprillil tähistas Eesti Apteekrite Liit Estonia ooperiteatri sinises saalis oma 25. juubelit konverentsiga "Ravimabi okkad ja õied. Eesti Apteekrite Liit 25".

* Apteekrite Liit tegi 27.12.2017 märgukirja haigekassale seoses retseptikeskuse riketega. Pöördumine Haigekassa saatis vastuse Vastuskiri

* Tartu Halduskohus 20.12.2017: Kaugapteekri lahendus on õiguspärane. Uudis

* Tartu Halduskohus 17.11.2017: Üürilepingul ei ole apteegi tegevusloa kehtivuse peatamises määravat tähendust. Uudis

* Tartu Halduskohus 12.10.2017: Terve Pere Apteegi esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamise selgituseks. Uudis

* Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas 27.09.2017, et ravimiseadust ei muudeta ning apteekide omandireformi elluviimisega jätkatakse. Pressiteade

* Valminud on kroonilise venoosse haavandi käsitluse ravijuhend. Ravijuhend

* Norra apteegivaldkonda valitsevad apteegiketid. Artikkel

* Sotsiaalministeerium on esitanud ravimiseaduse muudatusettepanekute kavatsuse. Dokument Apteekrite Liit esitas sellele oma seisukoha. Arvamus

* Arutlusel on apteegis osutatavad tervishoiuteenused. Teenuste tabel Sotsiaalministeeriumis toimus 20.12.2016 teenuste arutelu. Protokoll Apteekrite Liit esitas sellele oma seisukoha. Arvamus

* Tervishoiu Kutsenõukogu kiitis 15.11.2016 heaks proviisori ja farmatseudi kutsestandardi: Farmatseut Proviisor Eetikakoodeks

* Valminud on Apteegiteenuse kvaliteedijuhis 2016. Juhis