TEATED

* Apteekrite Liit alustab uut koolitustsüklit Teave . Koolitustsükli läbinud ja lõputöö edukalt sooritanud proviisorile annab see vajaliku ettevalmistuse ravimite kasutamise hindamise teenuse osutamiseks. Koolitustsükkel koosneb 4 loengupäevast, 3 harjutuspäevast ja lõputööst. Loengupäevade teemad on vanemaealiste ravi põhimõtted, ravimite farmakokineetilised ja -dünaamilised koostoimed, vanemaealiste unetus ja depressioon ning valuravi. Kõik loengupäevad toimuvad Tallinnas kell 10.00-15.30 (maht 6 akadeemilist tundi).

Esimene loengupäev toimub 29. märtsil Teave , teine 20. aprillil Teave ja kolmas 10. mail Teave . Valuravi loengupäev jääb sügisesse. Iga loengupäev on kuulatav ka eraldi koolitusena. Seminarid (praktiliste kaasusülesannete lahendamine) toimuvad 30. mail ja 14. juunil kell 15.00-16.30 Tartus.

* Sotsiaalministeerium on esitanud ravimiseaduse muudatusettepanekute väljatöötamise kavatsuse. Dokument Apteekrite Liit esitas sellele oma seisukoha. Arvamus

* Toimumas on arutelud apteegis osutatavate tervishoiuteenuste üle. Teenuste tabel Sotsiaalministeeriumis toimus 20.12.2016 teenuste arutelu. Protokoll Apteekrite Liit esitas sellele oma seisukoha. Arvamus

* Tervishoiu kutsenõukogu kiitis 15.11.2016 heaks proviisori ja farmatseudi kutsestandardi: Farmatseut Proviisor Eetikakoodeks

* Valminud on Apteegiteenuse kvaliteedijuhis 2016. Juhis

* Ilmunud on ajakirja Eesti Rohuteadlane 2017. aasta esimene number. Sisukord