TEATED

* Eesti Apteekrite Liidu ja Eesti Proviisorite Koja konverents ja EPK üldkoosolek toimub 22. septembril 2020 Tallinnas Rahvusraamatukogus.Kutse

* Ajakirja "Eesti Rohuteadlane" 2020. a kolmas number on ilmunud ja juuli lõpul kõigile apteekidele ja tellijatele välja saadetud.

* Järvamaa Muuseumis toimus 13.07.2020 Eesti apteekide ajalooraamatu tutvustusüritus. Kutse

* Ilmunud on raamat Eesti apteekide ajaloost. Raamatut saab osta ja tellida Eesti Apteekrite Liidust ning Rahva Raamatu raamatukauplustest.

* Suvel on hea oma teadmisi täiendada e-koolitusel. Loengud

* Ajakirja "Eesti Rohuteadlane" 2020. a teine number on ilmunud ja juuni algul kõigile apteekidele ja tellijatele välja saadetud.

* Olete oodatud tellima ajakirja "Eesti Rohuteadlane" 2020. aastaks. Tellimislehte saab saata ka kodulehelt Eesti Rohuteadlase tellimiste rubriigist.

* Terviseameti info Koroonaviiruse haiguse COVID-19 kohta. Teave

* Terviseameti juhis pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Teave

* Terviseameti juhis tervishoiutöötajate käte desinfitseerimiseks. Teave

* WHO on avaldanud retseptid käte desinfitseerimise vahendite valmistamiseks. Juhis

* Apteekrite Liit esitas 22.08.2019 Sotsiaalministeeriumile seisukohad abivahendite määruse muutmise eelnõule. Seisukohad

* Apteekrite Liit esitas 09.08.2019 Sotsiaalministeeriumile seisukohad ravimiseaduse muutmise eelnõule. Seisukohad

* Apteekrite Liit esitas Sotsiaalministeeriumile omad ettepanekud apteekrite lähtetoetuse korra muutmiseks. Ettepanekud

* Apteekrite Liit saatis Tallinna abilinnapeale ülevaate apteegiteenuse olukorrast Tallinnas. Pöördumine

* Loengutevahelisel ajal on hea oma teadmisi täiendada e-koolitusel. Loengud

* 29. mail tegi Riigikohus lahendid apteekide "kolimise" õiguspärasuse osas ja leidis, et Ravimiamet on proviisori enamusosaluseta apteekide "kolimise" ja uute haruapteekide asutamise lubamisel eksinud. Teade

* 7. aprillil tähistas Eesti Apteekrite Liit Estonia ooperiteatri sinises saalis oma 25. juubelit konverentsiga "Ravimabi okkad ja õied. Eesti Apteekrite Liit 25".

* Apteekrite Liit tegi 27.12.2017 märgukirja haigekassale seoses retseptikeskuse riketega. Pöördumine Haigekassa saatis vastuse Vastuskiri

* Tartu Halduskohus 20.12.2017: Kaugapteekri lahendus on õiguspärane. Uudis

* Tartu Halduskohus 17.11.2017: Üürilepingul ei ole apteegi tegevusloa kehtivuse peatamises määravat tähendust. Uudis

* Tartu Halduskohus 12.10.2017: Terve Pere Apteegi esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamise selgituseks. Uudis

* Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas 27.09.2017, et ravimiseadust ei muudeta ning apteekide omandireformi elluviimisega jätkatakse. Pressiteade

* Valminud on kroonilise venoosse haavandi käsitluse ravijuhend. Ravijuhend

* Norra apteegivaldkonda valitsevad apteegiketid. Artikkel

* Sotsiaalministeerium on esitanud ravimiseaduse muudatusettepanekute kavatsuse. Dokument Apteekrite Liit esitas sellele oma seisukoha. Arvamus

* Arutlusel on apteegis osutatavad tervishoiuteenused. Teenuste tabel Sotsiaalministeeriumis toimus 20.12.2016 teenuste arutelu. Protokoll Apteekrite Liit esitas sellele oma seisukoha. Arvamus

* Tervishoiu Kutsenõukogu kiitis 15.11.2016 heaks proviisori ja farmatseudi kutsestandardi: Farmatseut Proviisor Eetikakoodeks

* Valminud on Apteegiteenuse kvaliteedijuhis 2016. Juhis