* 2011. a l�pul Tartus toimunud koos- ja k�rvaltoimete seminarisarja korratakse 2012. a kevadel Tallinnas. Seminarid toimuvad 21.02, 20.03 ja 17.04.

* Sotsiaalministeerium k�sib EAL seisukohta ravimite hinnakujunduse l�bipaistvuse direktiivi eeln�ule 28.03.2012 Direktiivi tekst

* Sotsiaalministeerium saatis EAL-le koosk�lastamiseks retseptikeskust puudutava ravimiseaduse eeln�u. Seisukoht anti 29.03.2012 Eeln�u EAL seisukoht

* Apteegiteenuse kvaliteedijuhise t��grupp ootab juhise projektile tagasisidet 9. aprilliks Projekt

* Sotsiaalministeerium ootas 28.03.2012 EAL seisukohta ravimite hinnakujunduse l�bipaistvuse direktiivi eeln�ule Direktiivi tekst

* Sotsiaalministeerium saatis EAL-le koosk�lastamiseks retseptikeskust puudutava ravimiseaduse eeln�u. Seisukoht esitati 29.03.2012 Eeln�u Seisukoht

* Apteekrite Liidu �ldkogu toimus laup�eval, 24. m�rtsil kell 11 Tallinna Rahvusraamatukogus. Kutse & p�evakord

* TTKS muudatused

* MSS muudatused

* RavS muudatused

* Apteekrite Liit esitas arvamuse direktiivi 2011/24/EL �lev�tmise kohta. Arvamus

* Haigekassa plaanis 1. juulist �le minna digitaalsetele abivahendi kaartidele. Uus t�htaeg on 1. oktoober 2012.Juhis

* EAL ettepanekud RavS muutmise eeln�ule

* EAL seisukohad

* SoM on alustanud konsultatsioone v�ltsimisvastase direktiivi �lev�tmiseks. T�htaeg on 01.01.2013.RavS eeln�u Direktiiv

* Apteekrite Liidu peaproviisor on alates 1. augustist 2012 lapsehoolduspuhkusel. Teda asendab alates 1. septembrist proviisor Helve Monvelt.

* 16. oktoobri 2012 Riigikogu istungil tegi �iguskantsler Indrek Teder ettepaneku kaotada apteegi asutamis piirangud. J�rgneval lingil on istungi stenogramm: http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1350374268..

* EAL seisukohad ja ettepanekud ravimiseaduse, karistusseadustiku ja riigil�ivuseaduse muutmise seaduse eeln�u kohta 19.02.13. Kiri

* EAL kuuluvate apteekide �hisp��rdumine Riigikohtusse 18.02.13. P��rdumine

* EAL tegi j�relp�rimise Konkurentsi- ja Tarbijakaitseametile.Kiri
Konkurentsiameti vastus j�relep�rimisele
Tarbijakaitseameti vastus j�relep�rimisele