Eesti Rohuteadlane

Rohuteadlane 2003 nr. 6

Sisukord 6 / 2003

Juhtkiri – Mööda ja vastukäimiste aasta 2003. Kaidi Vendla
Farmaatsiakonverents Pharma 2003. Agnes Männiste
Ettevalmistamisel on uus ravimiseadus.
Farmaatsiahariduse alane konverents Ateenas. Peep Veski , Ain Raal , Toivo Hinrikus
Alustas avatud ülikooli proviisoriõppe teine lend. Toivo Hinrikus, Ain Raal
Prof.G. Dragendorffi poolt Tartu Ülikoolis juhendatud meditsiinidoktori väitekirjad. Hain Tankler, Ain Raal , Toivo Hinrikus
100 aastat apteegialast tegevust Jõgeval. Reet Lepik
Apteekrite Liit arutas päevaküsimusi. Kaidi Vendla
Külas ajaloo lätetel. Kaidi Vendla
Horvaatia ootab. Õnne Kuusalu
EAL teated