Sisukord 6 / 2004

 

3                      Juhtkiri – Mis maksab üks parandusettepanek? Kaidi Vendla

4 - 6                 Piirilinn Narva – oma, kuid siiski teistmoodi

7 – 11               Esimene sõjajärgne apteek Narvas Salme Purkin

12 - 15              Kinnitati õppe raamnõuded

16 - 17              Kuidas me Toompeal käisime Kai Kimmel Kaidi Vendla

18 - 19              Kliendikeskne farmaatsia – selle aasta Soome Farmaatsia Päevade juhtmõte

20                     Ropka apteek 30 Liia Aadusaar

21                     Tabivere apteek 100 Maria Lang

22-23                Taasavatud Jüri apteek 20 Merike Heiberg

24                     Tartu Uus Apteek 10 Kalle Kurvits

25                     Läti Farmaatsia Selts tähistas oma juubelit Kaidi Vendla

26 - 27              Proviisorite lend astus ellu Tea-Mai Tammaru

28 - 29              Farmatseudist proviisoriks – okkaline sai olema tee pühade teadmiste juurde Toivo Hinrikus

30                     EAL teated

31                     Uudiseid mujalt maailmast

32                     Sõidame muinasjutulisse Šveitsi Õnne Kuusalu