Eesti Rohuteadlane

 

Sisukord 4 / 2005

 

3                      Juhtkiri - Kas tuleb tuttav ette? Kaidi Vendla

4 - 7                 Siseturu teenuste direktiiv – kas palju kära ei millestki? Kaidi Vendla

8 – 12               Eesti Haigekassa tegevusest 2004. aastal

13                     Ravimiametil on Tartus uus asukoht Hille Kask

14 - 17             Algas proviisorite ja farmatseutide registreerimine

18                     Proviisorite lend astus ellu Maaja Paavo

19                     Ligi veerandsada uut farmatseuti Tallinna Meditsiinikoolist Udo Margna

20 - 25              Mineraalainete preparaadid Aleksandra Azizova, Natalja Dudkina, Niina Pototskaja

26 - 27              Kalamaja Apteek 100 Reet Valdas, Kaja Stepanova

28 - 29              Pärnu Ülejõe Apteek 80 Hiie Päit

30 - 31              Sindi Apteek 75 Mall Sägi

32                     Teated