Eesti Rohuteadlane

Sisukord 4/2004

Juhtkiri – “Mida halvem, seda parem”. Ain Raal
Apteekide ja apteekrite osa meie kultuuriloos – Paide apteek. Kai Kimmel
Ülevaade Eesti apteekide tegevusest 2003. Aivi Themas
Apteegiaasta 2003 põhjanaabrite juures. Kaidi Vendla
Muudatused ravimite väljakirjutamise korras.
Retsepti väljakirjutamisel esinevate vigade analüüs. Helena Liimann
Ühest unustatud ravimist. Kaidi Vendla
EFS Suvepäevad Lepaninas. Pilvi Liiv
“Aconitumi” uudised.
Soome Farmaatsia Päevade tutvustus.
EAL teated.