Eesti Rohuteadlane

Sisukord 3/2005

 

3                      Sisukord Kai Kimmel

4-8                   Baltimaade apteekrid kohtusid Lätis Kaidi Vendla

9-13                 Ülevaade Eesti apteekide tegevusest aastal 2004 Aivi Themas

14-16               Proviisorite ja farmatseutide riiklik register

17-18               Nõuded pädevate isikute kvalifikatsioonile

19-21               Tallinna Meditsiinikoolvajalik taimelava farmaatsiaharidusega spetsialistide ettevalmistamisel Udo Margna

22-23               Lõppes neljas õppeaasta Õnne Kuusalu

24-25               Drooge puudutavad uued õigusaktid

26-27               Tõrva apteek 125 Marika Reilent

28-30               Pärnu Vana Apteek 340 Einar Paugus

31                    Mälestades Aino Itrat

32                    Uued riigilõivukontod