Eesti Rohuteadlane
Sisukord 1 / 2008

 

3                              Juhtkiri: Ravimijäätmed – milline raiskamine!

                               

4 - 8                        Võõrastele oma – omadele võõras               

               

9 - 13                      Valmis ravimiseaduse eelnõu

                               

14 - 15                   Organisatsioonide pöördumine Sotsiaalministeeriumi poole

                               

16 – 17                  Arvamus ravimiseaduse eelnõu seletuskirja lisa kohta

                               

18 – 22                  Iseravimise nõustamise kvaliteet Tallinna apteekides

                               

23                           Taas e-retsepti broneerimisest

           

24 - 25                   Ravimiameti teated

 

26 - 27                   Aseri Apteek 50

                               

27                           In memoriam Helju-Melaine Jürisoo

                               

28                           Aegu ammuseid sõna ja pildiga

 

29                           Euroopa elanikud panevad apteekidele suuremaid lootusi

                               

30 - 31                   Milline on Sinu elu kümne aasta pärast?

               

31                           Suvepäevad Saaremaal

                               

32                           Teated