Eesti Rohuteadlane

Sisukord 1/2004

Juhtkiri - Argumendituse tolm apteegimaja pööningul. Ain Raal
Kuidas elad, Ida- Virumaa?
Apteekrid meedia hammasratastes. Kaidi Vendla
Ravimite juurdehindlus jätkuvalt arutlusel.
Tasulised apteegiteenused Saksamaal.
Kohtla-Järve Apteek - 50.
Kaitsti Avatud Ülikooli lõputöid.
Ravimite seeriaviisilisest valmistamisest Tallinnas. Aime Johanson
Prof. G.Dragendorffi poolt Tartu Ülikoolis juhendatud meditsiinidoktori väitekirjad II. Toivo Hinrikus, Hain Tankler, Ain Raal

Apteekrite Liidu uued likmed.


Ametlikud teated.