EESTI APTEEKRITE LIIT on apteekrite (proviisorist apteegipidajate) erialaorganisatsioon, mis asutati 7. aprillil 1993. a apteegi juhatajate ühendusena.
Liidu tegevuse eesmärk on farmaatsiaalase tegevuse ja apteegiteenuse arendamine Eesti Vabariigis. Liit abistab apteekreid ning apteegis töötavaid proviisoreid ja farmatseute nende töös ning seisab nende õiguste eest.
Apteekrite Liidul on hetkel 47 täisliiget ja 23 toetajaliiget.

Kalenderplaan

Eetikakoodeks

Organisatsioon

"Eesti Rohuteadlane"

Koolitus

Ravijuhendid

Abimaterjalid

English

Liit tegeleb kutsekaaslaste erialaste teadmiste ja kutsealaste oskuste taseme tõstmisega, apteegi töötajatele koolituse korraldamisega, kutsetegevuseks vajalike teabe- ja abimaterjalide ning trükiste avaldamisega.
Eesti Apteekrite Liit annab koostöös Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi, Eesti Farmaatsia Seltsi, Eesti Haiglaapteekrite Seltsi, Eesti Proviisorite Koja, Eesti Apteekide Ühenduse ja Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsiga välja farmaatsiaajakirja
"Eesti Rohuteadlane".