EESTI APTEEKRITE LIIT on apteekrite (proviisorist apteegipidajate) erialaorganisatsioon, mis asutati 7. aprillil 1993. a apteegi juhatajate ühendusena.
Liidu tegevuse eesmärk on farmaatsiaalase tegevuse ja apteegiteenuse arendamine Eesti Vabariigis. Liit abistab apteekreid ning apteegis töötavaid proviisoreid ja farmatseute nende töös ning seisab nende õiguste eest.
Apteekrite Liidul on hetkel 65 täisliiget ja 28 toetajaliiget.

Kalenderplaan

Eetikakoodeks

Organisatsioon

"Eesti Rohuteadlane"

Koolitus

Lingid

Abimaterjalid

English

Liit tegeleb kutsekaaslaste erialaste teadmiste ja kutsealaste oskuste taseme tõstmisega, apteegi töötajatele koolituse korraldamisega, kutsetegevuseks vajalike teabe- ja abimaterjalide ning trükiste avaldamisega.
Eesti Apteekrite Liit annab koostöös Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi, Eesti Farmaatsia Seltsi ja Eesti Haiglaapteekrite Seltsiga välja farmaatsiaajakirja
“Eesti Rohuteadlane”.